elektrownie cieplne w polsce mapa

Czytelniku!
Prosimy pamiętać, że wszystkie porady i informacje wprowadzone na naszej stronie nie zastąpią samodzielnej konsultacji ze fachowcem/lekarzem. Korzystanie z treści zawartych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z profesjonalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawcy tego bloga nie ponoszą winy za wykorzystanie pomocy umieszczanych na stronie.

Największe Elektrownie Cieplne w Polsce
Elektrownie cieplne w Polsce stanowią kluczowy element krajowego systemu energetycznego, zapewniając stabilne dostawy energii elektrycznej na potrzeby przemysłu, gospodarki oraz gospodarstw domowych. Te potężne instytucje techniczne mają znaczący wpływ na kształtowanie polskiego krajobrazu energetycznego, zaspokajając zapotrzebowanie na prąd i ciepło. W niniejszym artykule skupimy się na analizie i opisie największych elektrowni cieplnych w Polsce, które odgrywają kluczową rolę w produkcji energii elektrycznej.

Elektrownia Bełchatów
Elektrownia Bełchatów to jedna z największych elektrowni cieplnych w Polsce i Europie. Położona w województwie łódzkim, elektrownia ta jest oparta głównie na węglu brunatnym jako surowcu energetycznym. Jej potężne bloki energetyczne wykorzystują najnowsze technologie w zakresie spalania węgla, co pozwala na efektywne pozyskiwanie energii. Elektrownia Bełchatów dostarcza ogromne ilości energii elektrycznej do sieci krajowej, zasila dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych i przemysłowych zakładów.

Elektrownia Kozienice
Elektrownia Kozienice, zlokalizowana w województwie mazowieckim, to kolejna znacząca instytucja w polskim sektorze energetycznym. Jej bloki energetyczne są oparte na spalaniu węgla kamiennego, a także współspalaniu biomasy, co sprawia, że jest to elektrownia bardziej przyjazna dla środowiska niż niektóre starsze zakłady. Elektrownia Kozienice odgrywa istotną rolę w zapewnieniu dostaw energii elektrycznej na potrzeby Warszawy i regionu centralnego Polski.

Elektrownia Turów
Położona na Dolnym Śląsku elektrownia Turów wykorzystuje węgiel brunatny z kopalni Turów. Jest to jedna z najnowocześniejszych elektrowni cieplnych w Polsce, charakteryzująca się wysoką sprawnością i minimalnym wpływem na środowisko. Elektrownia Turów dostarcza energię elektryczną zarówno na rynek krajowy, jak i na eksport, co wpływa na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Elektrownia Opole
Elektrownia Opole to nowoczesny kompleks elektrowni cieplnych w Polsce, który składa się z dwóch bloków energetycznych o dużej mocy. Te bloki są wyposażone w nowoczesne technologie, takie jak superkrytyczne kotły, co pozwala na efektywne i wydajne spalanie węgla kamiennego. Elektrownia Opole odgrywa istotną rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną w regionie śląsko-opolskim. Największe elektrownie cieplne w Polsce stanowią fundament krajowego systemu energetycznego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak efektywne spalanie węgla czy współspalanie biomasy, te potężne instytucje zapewniają nie tylko dostawy energii elektrycznej, ale także dbają o minimalizację wpływu na środowisko. Elektrownie Bełchatów, Kozienice, Turów i Opole stanowią przykład innowacyjności i zaawansowania technicznego w sektorze energetycznym Polski, umożliwiając rozwijającemu się krajowi dalszy rozwój i zrównoważoną energetykę.

Jakie są największe elektrownie cieplne w Polsce?

Elektrownie cieplne stanowią istotny element krajowej infrastruktury energetycznej Polski. Są to zaawansowane technicznie instalacje, które odgrywają kluczową rolę w produkcji energii elektrycznej na terenie kraju. W niniejszym artykule zajmiemy się omówieniem największych elektrowni cieplnych w Polsce, skupiając się na ich znaczeniu oraz specyfikacji technicznej.

1. Elektrownia Bełchatów
Największą elektrownią cieplną w Polsce, a jednocześnie jedną z największych na świecie, jest Elektrownia Bełchatów. Położona w okolicach Bełchatowa w województwie łódzkim, ta elektrownia stanowi niekwestionowanego lidera w produkcji energii elektrycznej. Jej zdolność produkcyjna sięga kilku gigawatów, a głównym źródłem energii jest węgiel brunatny. Elektrownia Bełchatów wykorzystuje zaawansowane technologie, w tym bloki energetyczne oparte na procesie spalania oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska.

2. Elektrownia Kozienice
Kolejną znaczącą elektrownią cieplną w Polsce jest Elektrownia Kozienice. Położona w województwie mazowieckim, ta elektrownia również posiada znaczącą moc produkcyjną. Głównym źródłem energii w Elektrowni Kozienice jest węgiel kamienny. Elektrownia ta stosuje zaawansowane procesy spalania, aby wydobywać energię elektryczną z paliwa kopalnego. Dba również o minimalizację wpływu na środowisko dzięki nowoczesnym technologiom oczyszczania gazów spalinowych.

3. Elektrownia Turow
Elektrownia Turow to kolejna istotna elektrownia cieplna w Polsce. Położona na terenie województwa dolnośląskiego, jest znana z wykorzystywania węgla brunatnego jako głównego źródła energii. Elektrownia Turow odznacza się dużą sprawnością energetyczną oraz zaawansowanymi procesami termicznymi. Posiada również systemy ochrony środowiska, które minimalizują emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

4. Elektrownia Opole
Elektrownia Opole to jedna z nowszych elektrowni cieplnych w Polsce, ale już od momentu jej uruchomienia zyskała znaczącą pozycję w krajowym sektorze energetycznym. Znajduje się województwie opolskim i jest wyposażona w nowoczesne bloki energetyczne, które korzystają z technologii superkrytycznego parowego kotła węglowego. To sprawia, że Elektrownia Opole jest bardziej efektywna i przyjazna dla środowiska, Polska dysponuje kilkoma znaczącymi elektrowniami cieplnymi, które odgrywają kluczową rolę w produkcji energii elektrycznej na terenie kraju. Elektrownie te wykorzystują zaawansowane technologie, aby zapewnić efektywną produkcję energii, jednocześnie dbając o ochronę środowiska. Elektrownie Bełchatów, Kozienice, Turow i Opole są świetnym przykładem zaawansowanych instalacji energetycznych, które spełniają najwyższe standardy techniczne i ekologiczne.

elektrownie cieplne w polsce mapa

Ranking najpotężniejszych elektrowni cieplnych w kraju

Ranking Najpotężniejszych Elektrowni Cieplnych w Kraju
Elektrownie cieplne w Polsce odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Są one integralną częścią krajowej infrastruktury energetycznej, dostarczając znaczną część energii elektrycznej zużywanej przez nasze społeczeństwo. W tym artykule przedstawimy ranking najpotężniejszych elektrowni cieplnych w Polsce, przyglądając się ich technicznym parametrom oraz roli, jaką pełnią w krajowym systemie energetycznym.

Elektrownie Cieplne: Podstawowe Informacje
Elektrownie cieplne to kompleksy przemysłowe, w których energia cieplna jest przekształcana w energię elektryczną. W Polsce, głównym źródłem energii w elektrowniach cieplnych jest spalanie węgla kamiennego i brunatnego oraz gazów ziemnych. Proces ten generuje duże ilości ciepła, które jest wykorzystywane do generacji pary wodnej, napędzającej turbiny, które z kolei generują prąd elektryczny.

Największe Elektrownie Cieplne w Polsce

 1. Elektrownia Bełchatów
  Elektrownia Bełchatów, znajdująca się w województwie łódzkim, jest jedną z największych elektrowni cieplnych w Europie. Głównym źródłem energii w tej elektrowni jest węgiel brunatny. Elektrownia Bełchatów posiada imponującą moc zainstalowaną, która wynosi kilka tysięcy megawatów, co czyni ją najpotężniejszą elektrownią cieplną w Polsce.

 2. Elektrownia Turow
  Turow to kolejna potężna elektrownia cieplna, zlokalizowana w pobliżu granicy z Czechami. Jej głównym źródłem energii jest węgiel brunatny. Elektrownia Tauro posiada również znaczącą moc zainstalowaną i pełni kluczową rolę w dostarczaniu energii elektrycznej dla regionu.

 3. Elektrownia Kozienice
  Elektrownia Kozienice, zlokalizowana w województwie mazowieckim, jest kolejnym ważnym graczem na krajowym rynku energetycznym. Jest to elektrownia cieplna, która wykorzystuje węgiel kamienny jako główne źródło energii. Posiada znaczny park energetyczny i dostarcza energię dla licznych odbiorców.

 4. Elektrownia Pątnów-Adamów-Konin
  Ten kompleks elektrowni cieplnych, znany jako PAK, obejmuje Elektrownię Pątnów, Elektrownię Adamów, oraz Elektrownię Konin. Każda z tych elektrowni działa na bazie węgla brunatnego i wspólnie dostarcza znaczną ilość energii elektrycznej.

Wpływ Elektrowni Cieplnych na Polski System Energetyczny
Elektrownie cieplne odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu energii elektrycznej do krajowego systemu energetycznego. Ich znaczenie nie tylko dla konsumentów, ale także dla przemysłu i gospodarki jako całości, jest ogromne. Niemniej jednak, ze względu na rosnące zaniepokojenie związane z emisjami gazów cieplarnianych i zmianami klimatycznymi, istnieje coraz większa presja na elektrownie cieplne, aby dostosować się do surowszych norm ekologicznych i bardziej zrównoważonej produkcji energii. Warto również zaznaczyć, że rozwój energetyki odnawialnej, takiej jak elektrownie wiatrowe i słoneczne, stanowi konkurencję dla elektrowni cieplnych. Polska stawia również coraz większy nacisk na dywersyfikację źródeł energii, aby zwiększyć niezależność energetyczną kraju, ranking najpotężniejszych elektrowni cieplnych w Polsce ukazuje, jak ważnym elementem krajowego systemu energetycznego są te kompleksy przemysłowe. Jednakże, biorąc pod uwagę wyzwania związane z ochroną środowiska i rosnącą konkurencję ze strony odnawialnych źródeł energii, elektrownie cieplne muszą dostosować się do nowych wyzwań, aby nadal odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu energii elektrycznej dla Polski.

elektrownie cieplne mapa

Gdzie znajdują się główne elektrownie cieplne w Polsce?

Elektrownie cieplne stanowią kluczowy element infrastruktury energetycznej Polski. W kraju tym, znajdują się główne elektrownie cieplne, które pełnią istotną rolę w zapewnieniu stabilności dostaw energii elektrycznej. Te znaczące elektrownie cieplne rozmieszczone są strategicznie, aby efektywnie dostarczać energię do różnych regionów Polski.

Elektrownia Bełchatów
– Jednym z najważniejszych ośrodków energetycznych w Polsce jest Elektrownia Bełchatów, która znajduje się w pobliżu Bełchatowa województwo łódzkie. Ta elektrownia cieplna działa głównie na węgiel brunatny i jest jednym z największych tego typu zakładów na świecie. Posiada potężne bloki energetyczne, które dostarczają znaczną ilość energii elektrycznej na terenie Polski.

Elektrownia Kozienice
– Kolejnym ważnym centrum energetycznym jest Elektrownia Kozienice, zlokalizowana województwie mazowieckim, niedaleko miasta Kozienice. Ta elektrownia cieplna wykorzystuje węgiel kamienny jako źródło energii i jest istotnym dostawcą mocy elektrycznej dla Polski centralnej.

Elektrownia Rybnik
– Województwo śląskie jest domem dla Elektrowni Rybnik, która jest jednym z kluczowych producentów energii w regionie. Elektrownia ta również działa głównie na węgiel kamienny i jest integralnym elementem zapewnienia dostaw energii dla południowej Polski.

Elektrownia Opole
– W miejscowości Bierawa, województwo opolskie, znajduje się Elektrownia Opole. Jest to nowoczesna elektrownia cieplna wykorzystująca technologie bardziej przyjazne dla środowiska, takie jak bloki opalane gazem ziemnym. Elektrownia Opole stanowi krok w kierunku zrównoważonej produkcji energii.

Elektrownia Jaworzno
– W Jaworznie, województwo małopolskie, znajduje się Elektrownia Jaworzno, która odgrywa znaczącą rolę w dostawach energii elektrycznej dla regionu południowej Polski. Ta elektrownia cieplna jest również opalana węglem kamiennym.

Elektrownia Tauron Wrocław
– Elektrownia Tauron Wrocław to istotne źródło energii dla Dolnego Śląska. Wrocławskie elektrownie cieplne wykorzystują różne źródła paliwowe, w tym węgiel kamienny i gaz ziemny, aby dostarczać energię elektryczną dla miejscowej społeczności.

Elektrownia Połaniec
– Województwo świętokrzyskie jest domem dla Elektrowni Połaniec, która jest jednym z przykładów elektrowni opalanych biomasą i innymi odnawialnymi źródłami energii. To dowód na to, że Polska kieruje się w stronę bardziej ekologicznej produkcji energii.

Elektrownia Pątnów-Adamów-Konin
– Położona województwie wielkopolskim, Elektrownia Pątnów-Adamów-Konin również jest istotnym dostawcą energii elektrycznej dla Polski. Opalana węglem brunatnym, ta elektrownia odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię w regionie Wielkopolski.

Elektrownia Skawina
– Elektrownia Skawina, województwo małopolskie, korzysta z różnych źródeł paliwowych, w tym węgla kamiennego i gazów cieplarnianych. Stanowi ważne ogniwo w systemie dostaw energii elektrycznej dla Polski południowej. Warto zaznaczyć, że Polska nieustannie pracuje nad modernizacją i ulepszaniem swojej infrastruktury energetycznej, dążąc do zwiększenia wydajności, redukcji emisji CO2 i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Jednak główne elektrownie cieplne nadal odgrywają istotną rolę w dostarczaniu energii dla kraju.

największe elektrownie cieplne w polsce

Jakie paliwa są wykorzystywane w polskich elektrowniach cieplnych?

W Polsce, jak również w wielu innych krajach, elektrownie cieplne odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu energii elektrycznej do sieci. Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na prąd, te kompleksowe instalacje wykorzystują różne rodzaje paliw, co stanowi integralną część procesu produkcji energii elektrycznej. Poniżej przedstawiamy główne rodzaje paliw stosowanych w polskich elektrowniach cieplnych.

1. Węgiel kamienny:
Węgiel kamienny był tradycyjnie jednym z głównych źródeł energii w polskich elektrowniach cieplnych. Jest to paliwo kopalne, które charakteryzuje się wysoką zawartością węgla, co sprawia, że jest efektywne pod względem energetycznym. Jednak ze względu na kwestie związane z emisją dwutlenku węgla i innymi zanieczyszczeniami, rola węgla kamiennego w polskim sektorze energetycznym zmniejsza się na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań.

2. Węgiel brunatny:
Węgiel brunatny, inaczej nazywany lignitem, jest innym rodzajem węgla wykorzystywanym w elektrowniach cieplnych w Polsce. Charakteryzuje się on niższą kalorycznością w porównaniu do węgla kamiennego, ale jest bardziej dostępny i tańszy. Jednak również węgiel brunatny wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, co stawia pod znakiem zapytania jego zrównoważoność.

3. Gaz ziemny:
Gaz ziemny jest coraz częściej wykorzystywanym paliwem w polskich elektrowniach cieplnych. Jest to paliwo kopalne o niższej emisji CO2 w porównaniu do węgla, co czyni je bardziej przyjaznym dla środowiska. Elektrownie gazowe są także bardziej elastyczne, co pozwala na szybsze dostosowanie produkcji energii do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku.

4. Biomasa:
Biomasa, czyli organiczne materiały roślinne lub odpady organiczne, stanowi coraz ważniejsze źródło energii w Polsce. Elektrownie cieplne wykorzystujące biomasę przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 i promują zrównoważoną produkcję energii.

5. Odpady:
Niektóre elektrownie cieplne w Polsce wykorzystują również odpady jako paliwo. Proces spalania odpadów może przyczyniać się do redukcji ilości odpadów na składowiskach i jednocześnie dostarczać energię.

6. Energetyka jądrowa:
Chociaż Polska jeszcze nie posiada elektrowni jądrowej, plany rozwoju energetyki jądrowej są w fazie realizacji. Energetyka jądrowa jest postrzegana jako źródło energii o niskiej emisji i stałym źródle dostawy. Powyższe rodzaje paliw wykorzystywane w polskich elektrowniach cieplnych odzwierciedlają dążenie do różnorodności źródeł energii oraz coraz większą troskę o środowisko naturalne. Polska, podobnie jak wiele innych krajów, stara się zrównoważyć potrzebę dostarczania energii elektrycznej z minimalizacją negatywnego wpływu na planetę. W miarę jak technologie ewoluują, można spodziewać się większego udziału bardziej ekologicznych źródeł energii w polskim miksu energetycznym.

elektrownie cieplne w polsce największe

Wpływ elektrowni cieplnych na środowisko – analiza i ocena

Wpływ elektrowni cieplnych na środowisko – analiza i ocenaElektrownie cieplne stanowią istotny element infrastruktury energetycznej, zapewniając znaczną część zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Jednakże, ich funkcjonowanie ma znaczący wpływ na środowisko naturalne. W niniejszym tekście dokładnie przyjrzymy się temu wpływowi, przeprowadzając analizę i ocenę skutków eksploatacji elektrowni cieplnych na naszą planetę.

Emisje gazów cieplarnianych:
Elektrownie cieplne w Polsce często opierają się na spalaniu węgla kamiennego lub brunatnego, co prowadzi do emisji znacznych ilości dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. Te substancje, unosząc się do atmosfery, przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Jest to istotny czynnik, który wymaga pilnej oceny i działań mających na celu ograniczenie emisji.

Zanieczyszczenia powietrza:
Proces spalania paliw kopalnych w elektrowniach cieplnych wiąże się również z emisją szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu (NOx) i siarki (SOx), a także pyły zawieszone. Te zanieczyszczenia mogą prowadzić do smogu, kwasnego deszczu i innych negatywnych skutków dla jakości powietrza, a także zdrowia ludzi i ekosystemów.

Zużycie wody:
Elektrownie cieplne wymagają dużych ilości wody do chłodzenia procesów technologicznych. To może prowadzić do spadku poziomu wód gruntowych i rzek oraz wpływać na ekosystemy wodne. Ponadto, wydalanie ogrzanej wody może zakłócać naturalne temperatury wodne w rzekach i jeziorach, co ma wpływ na faunę i florę wodną.

Zmiany krajobrazu:
Budowa i eksploatacja elektrowni cieplnych często wiąże się z koniecznością przekształcania obszarów naturalnych, co może prowadzić do degradacji środowiska i utraty bioróżnorodności. Wprowadzenie infrastruktury elektrowni cieplnych, takiej jak kopalnie węgla, może znacząco zmienić krajobraz lokalny.

Alternatywne źródła energii:
Jednakże, w miarę jak rośnie świadomość ekologiczna i zmieniają się regulacje, elektrownie cieplne stają się coraz bardziej poddawane presji, aby ograniczać swój wpływ na środowisko. Rozwijane są technologie umożliwiające bardziej efektywne spalanie paliw, oczyszczanie emisji oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa.
Analiza i ocena wpływu elektrowni cieplnych na środowisko wykazują, że istnieje pilna potrzeba działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków ich funkcjonowania. Inwestycje w nowe technologie i zrównoważone źródła energii są kluczowe dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza. Jednakże, nadal istnieje wiele wyzwań, które należy pokonać, aby osiągnąć bardziej przyjazne dla środowiska źródła energii i minimalizować negatywny wpływ elektrowni cieplnych na naszą planetę.

gdzie są elektrownie cieplne w polsce

Jakie perspektywy rozwoju mają elektrownie cieplne w Polsce?

Elektrownie cieplne w Polsce – Perspektywy RozwojuElektrownie cieplne w Polsce odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Pomimo rosnącego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, elektrownie cieplne nadal pozostają ważnym elementem krajowego systemu energetycznego. Warto zastanowić się nad perspektywami ich rozwoju, uwzględniając zarówno wyzwania, jak i możliwości, jakie przynosi przyszłość.

Modernizacja istniejących elektrowni cieplnych
Jednym z kluczowych kierunków rozwoju elektrowni cieplnych w Polsce jest modernizacja istniejących instalacji. Wielu ekspertów uważa, że modernizacja może znacząco zwiększyć efektywność energetyczną elektrowni, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz poprawić jakość powietrza. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak wysokosprawne kotły czy systemy odzyskiwania ciepła, elektrownie cieplne mogą stać się bardziej przyjazne dla środowiska.

Wsparcie dla elektrowni węglowych
Polska wciąż opiera się na węglu jako źródle energii, co sprawia, że elektrownie cieplne węglowe odgrywają istotną rolę w krajowym miksu energetycznym. Jednakże, w kontekście rosnącej presji na redukcję emisji dwutlenku węgla, konieczne jest dostosowanie tych elektrowni do nowych standardów. Perspektywy rozwoju zakładają, że elektrownie węglowe zostaną wyposażone w nowoczesne technologie oczyszczania spalin oraz technologie wychwytu i składowania CO2 (CCS). To pozwoli na utrzymanie ich w eksploatacji, jednocześnie redukując wpływ na środowisko.

Współspalanie biomasy
W kontekście dążenia do zrównoważonej produkcji energii elektrownie cieplne w Polsce rozważają możliwość współspalania biomasy. To podejście pozwala na zmniejszenie udziału paliw kopalnych w procesie energetycznym i zmniejszenie emisji CO2. Jednakże, aby to osiągnąć, konieczne jest dostosowanie infrastruktury elektrowni do specyfiki biomasy oraz zapewnienie jej dostaw na odpowiednią skalę.

Integracja elektrowni z systemem ciepłowniczym
Kolejnym kierunkiem rozwoju elektrowni cieplnych w Polsce jest ich integracja z systemem ciepłowniczym. Dzięki temu elektrownie mogą dostarczać nie tylko energię elektryczną, ale także ciepło do sieci grzewczych. To rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie energii i zwiększenie efektywności całego systemu energetycznego.

Wsparcie unijne i regulacje rządowe
Perspektywy rozwoju elektrowni cieplnych w Polsce są ściśle związane z polityką energetyczną kraju oraz unijnymi regulacjami dotyczącymi emisji CO2. Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej oraz krajowych instytucji może pomóc w realizacji projektów modernizacyjnych i ekologicznych inwestycji, elektrownie cieplne w Polsce stoją przed wyzwaniami związanymi z redukcją emisji i dostosowaniem do nowych standardów ekologicznych. Jednakże, dzięki modernizacji, współspalaniu biomasy, integracji z systemem ciepłowniczym oraz wsparciu unijnemu, istnieją perspektywy rozwoju, które pozwalają na utrzymanie ich roli w krajowym systemie energetycznym. Kluczowym aspektem jest kontynuacja działań mających na celu zrównoważone i efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych, co przyczyni się do długoterminowej stabilności sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć + 20 =